Recensie: Sustainability in Project Management

De huidige exploitatie van de wereld schreeuwt om mensen die verantwoordelijkheid nemen voor een duurzame samenleving, en dat is precies wat de auteurs van dit boek ‘Sustainability in Project Management’ promoten. Zoals de auteurs schrijven, wordt het vak projectmanagement steeds professioneler en zij pleiten ervoor dat projectmanagers hun verantwoordelijkheden uitbreiden, onder andere door de integratie van duurzaamheid in hun werkzaamheden.

Dat is iets wat ik van harte onderschrijf. Zelf ben ik al geruime tijd actief als groen projectmanager en vond het dus interessant om dit boek te lezen, dat vanuit een gedeelde drijfveer een eigen benadering kiest van het vak waar ik, als zelfbenoemd pragmatisch idealist, met veel plezier mijn brood mee verdien. De benadering van de auteurs is daarentegen niet direct pragmatisch te noemen. Er wordt geen stapje van het proces overgeslagen, maar uiterst gedetailleerd en gedegen geanalyseerd. Dat gebeurt aan de hand van hun 6 duurzaamheidsprincipes, om je een idee te geven: ‘sustainability is about harmonizing social, environmental and economic interests’, of een tweede voorbeeld: ‘sustainability is about personal values and ethics’. Er wordt uitvoerig gekeken naar de invloed van deze principes op persoonlijk, projectmatig (met name mbt PRINCE en PMBOK) en organisatieniveau.

Het interessantste hoofdstuk reflecteert op de vraag: ‘What’s new?’

De auteurs concluderen dat integratie van duurzaamheid in projectmanagement veranderingen in scope, paradigma en instelling (mindset) benodigen. Met de verandering van scope van projectmanagement doelen zij met name op het managen van sociale, economische en milieu-impact van projecten, naast de traditionele factoren tijd, geld en kwaliteit. De beschreven paradigma-verschuiving ligt op het gebied van het accepteren en omarmen van onzekerheid. De auteurs betogen dat Agile projectmanagement methoden geschikter zijn voor het werken met onzekerheden en complexiteit dan de traditionele methoden als PRINCE en PMBOK. Qua instelling gaan ze in op de ethiek van de projectmanager. Volgens de auteur gaat ethiek, in combinatie met duurzaamheid, een steeds belangrijker onderdeel uitmaken van het professionele pakket van de duurzame projectmanager.

Schermafbeelding 2013-08-07 om 18.34.12Deze goed gedocumenteerde inleiding tot duurzaam projectmanagement met onderbouwde, consciëntieuze analyses en heldere illustraties, vraagt om een vervolg. Daarin zou ik graag meer richting, inhoudelijke kennis en inspirerende voorbeelden willen zien. Waar willen we met zijn allen naar toe? Bijdragen aan een duurzamer samenleving is heel breed en de auteurs mogen wat mij betreft meer kleur bekennen. De omslag van het boek bijvoorbeeld gaat nog steeds uit van het oude vertrouwde beeld van de projectmanager; mannen in pak en stropdas met op de achtergrond een schemaatje met woorden als GROWTH & EARNINGS. Het vraagteken die bij dit schemaatje bij de omhoogschietende groei wordt geplaatst zou wat mij betreft verder uitgewerkt mogen worden want een echte duurzaam projectmanager zal growth & earnings altijd in een bredere context bekijken.

De inhoudelijke context bijbrengen op het gebied van duurzaamheid is misschien out-of-scope voor een introductie. Aan de andere kant is dit wel nodig om in de dagelijkse praktijk de juiste keuzes te maken. De duurzame projectmanager zou meer kennis moeten hebben over duurzaamheid of deze op een slimme manier kunnen toevoegen aan zijn of haar project. Hier zie ik in het boek weinig over terugkomen. Praktijkcasussen zouden hier al deels aan kunnen bijdragen en daarnaast inspirerend kunnen werken. De herkenbaarheid van individuele casussen kan de passie en drijfveren over doen slaan op de lezer, wat door de analytische insteek van dit boek nog wat op de achtergrond blijft, terwijl de doelstelling een call-to-action is. Het kan dus geen kwaad om meer te enthousiasmeren. Genoeg stof dus voor een volgend boek.

Gegevens van het boek

‘Sustainability in Project Management’. 2012. ISBN 978-1-4094-3169-5.

Uitgeverij: Gower Publishing Limited. 164 pagina’s.

Informatie over de auteurs

Gilbert Silvius: professor at HU University of Applied Sciences Utrecht and principal consultant at Van Aertsveld; Ron Schipper: project manager and consultant at Van Aertsveld; Julia Planko: researcher and lecturer at HU University of Applied Sciences Utrecht; Jasper van den Brink: experienced project and programm manager; Adri Kohler: senior consultant and project leader in the field of ICT.

Add a Facebook Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

This entry was posted in Blog. Bookmark the permalink.